Hakkımızda

SANRI 2021 yılında kurulmuş olan bir yayınevi ve çevrimiçi galeridir. Birçok disiplinden sanatçının işleriyle yayınlar hazırlar, sergiler ve etkinlikler düzenler. Kâr kaygısını değil kültürel sorumluluğu ön planda tutar. Yerli sanatçıların adil şartlarda yurtiçi ve yurtdışındaki görünürlüğünü arttırmayı ve nitelikli eserler, etkinlikler ve sergiler düzenlemeyi amaçlar. Sanatsal üretimi bir ticari meta olarak görmez ve herkesin sanatsal ve kültürel eserlerden faydalanma hakkını savunur.

SANRI Nedir?

sanrizine@gmail.com